آسناک

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


کود وحاصلخيزي
 
کود هيوميسول هزار سوم – حیات سبز توزیع کننده کود و سموم کشاورزی
www.agrigreenlife.com › کود › کود مایع
Translate this page
کود هيوميسول هزار سوم : – کود هيوميسول ( افزايش حاصلخيزي خاك و بهبود جذب) مایع ۱ لیتر – حاوی ۱۱/۱۵% عصاره هیومیک (۵/۹ % هیومیک اسید + ۶/۵ % فولویک اسید) – معرفی: اسيد هيوميك و اسيد فولويك از مهمترين اجزاء مواد آلي خاك و هوموس هستند. عمدتأ خاكهای داراي مواد آلي بيشتر، حاصلخيزتر می باشند در نتیجه در خاكهاي حاصلخيز مقدار …
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه – آشنایی با انواع کودهای شیمیایی-1
dordipour.blogfa.com/post-51.aspx
Translate this page
هر نوع موادی که جهت تقویت خاک و بالا بردن حاصلخیزی آن که چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی باعث افزایش عملکرد محصول می شود کود گفته می شود. کودها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از کودهای شیمیایی ، کود آلی و کود بیولوژیک. کودهای شیمیایی: تاریخچه: تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصولات …
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه – حاصلخیزی خاک و کود
dordipour.blogfa.com/cat-17.aspx
Translate this page
تولید کودهای شیمیائی در ایران از سال 1324 با راه;اندازی کارخانه ای در کرج آغاز شد و نخستین گزارش پژوهشی در;باره کاربرد آنها در کشاورزی مربوط به سال 1340 یعنی یک سال پس از تأسیس «اداره کل حاصلخیزی خاک»، به کمک سازمان جهانی خوار و بار کشاورزی (فائو) است. هدف های اصلی تحقیقات کودی در آن سال;ها عبارت بودند از: …
دانشکده علوم کشاورزی » آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک و کود
guilan.ac.ir/agri/آزمایشگاه-شیمی-و-حاصلخیزی-خاک-و-کود/
Translate this page
در این آزمایشگاه اغلب خصوصیات شیمیایی خاک، آب و گیاه اندازه‌گیری شده و بر اساس آن حاصلخیزی و کیفیت خاک، کیفیت آب و وضعیت تغذیه‌ای گیاه ارزیابی می‌ شود. خصوصیات شیمیایی قابل اندازه‌گیری شامل؛ کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول (کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، کلر، نیترات، کربنات، بی کربنات و غیره)، کاتیون‌های …
کود وحاصلخيزي – 4qcau.ir
4qcau.ir/کود-وحاصلخيزي/
Translate this page
کود وحاصلخيزي در این آزمایشگاه اغلب خصوصیات شیمیایی خاک، آب و گیاه اندازه‌گیری شده و بر اساس guilan.ac.ir/agri/آزمایشگاه-شیمی-و-حاصلخیزی-خاک-و-کود/آن حاصلخیزی و کیفیت خاک، کیفیت آب و وضعیت تغذیه‌ای گیاه ارزیابی می‌ شود. خصوصیات شیمیایی قابل اندازه‌گیری شامل؛ کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول (کلسیم، منیزیم، سدیم، …
اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی – فروش کود کشاورزی
armanbazr.com/fa/اصلاح-خاک-و-استفاده-از-کود-کشاورزی
Translate this page
خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود تقویتی و تقویت آن و دیگر اقدامات نامناسب و نابجا، باعث فقیر شدن خاک از لحاظ مواد غذائی (معدنی) و مواد آلی می شود که در نهایت باعث نامرغوب شدن بافت خاک و در نتیجه کاهش شدید حاصلخیزی خاک می گردد. بسیاری از باغات بر اثر استفاده بی …
حاصلخیزی خاک و کودها – آرکا کود پردیس
www.arka-fertilizer.com/index.php/pages/…/119-fertilizerbook2
Translate this page
آکا کود پردیس ارائه دهنده انواع خدمات کشاورزی و تولیدکننده و واردکننده کودهای کشاورزی از جمله کود کلات آهن ، کود ان پی کا npk ، کود مایع ، کود پودری و…
SID.ir | توصيه و برآورد کود در ايران: چالش ها و راهکارها
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=163754
Translate this page
by طهراني محمدمهدي
تحليل 50 ساله روند تغييرات سطح زير کشت، توليد و منابع آب دشواري افزايش سطح زير کشت و تمرکز بر توليد بيشتر در واحد سطح براي تامين غذاي مورد نياز جمعيت رو به رشد را نشان مي دهد. اين امر موجب فشار بيشتر بر منابع خاک و به مخاطره افتادن دستيابي به توليد پايدار و امنيت غذا بوده و توجه به حاصلخيزي خاک به عنوان کليد …
تاثير روش هاي مختلف حاصلخيزي خاك (آلي، تلفيقي و شيميايي) روي …
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=103526
Translate this page
by فاتح اسفنديار – ‎Related articles
در روش كوددهي آلي تيمارهاي 40 و 30 تن كود دامي در هكتار به ترتيب با توليد 2.7 و 2.37 تن در هكتار بيشترين ماده خشك را توليد كردند. تاثير روش هاي حاصلخيزي خاك بر صفات مختلف كيفي متفاوت بود. اثر كودهاي شيميايي و روش تلفيقي در عملكرد ماده خشك، پروتئين خام، WSC, DMD، از روش آلي بيشتر بود. ولي در افزايش عناصر معدني …
[PDF]دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺳﯿﺐ ﺧﺎك و ﺗﻐﺬﯾﻪ – معاونت باغبانی
horticulture.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub6/sibb.pdf
Translate this page
ﻫﺎي ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺗﺮوﯾﺞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر آﻧﺮا ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﺳﺎده و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑ. ﺎ ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در اﺟﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ارﺗﻘﺎء ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺣﻔﻆ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، …

 NS